In Memoriam

Charles Mertens

        

 

Het oudste lid van onze Vriendenkring milicien van de klas 1939 en veteraan van de Tweede Wereldoorlog, de heer Charles Mertens, heeft ons definitief verlaten op 10 maart . Op 10 mei a.s. zou Charles 101 jaar geworden zijn! Weinigen onder ons hebben hem persoonlijk gekend omdat zijn fysieke toestand het hem onmogelijk maakte op onze manifestaties aanwezig te zijn maar zijn geest was wel nog steeds jong en het Negende was iets dat voortdurend in zijn herinnering voort leefde. Charles beschreef zijn belevenissen, in en met het Negende tijdens de tweede wereldoorlog , en deze kunnen gelezen worden in ons fotoboek afdeling 4.

In naam van de Vriendenkring heb ik onze welgemeende deelneming aangeboden aan de familie.

Romain