In Memoriam

Erik Vanvlasselaer

               

        

 

Geboren op 06 febr. 1959 te Bree en hij heeft gewoond in Lozen een klein gehuchtje van Bocholt.

In dienst getreden in sept 1977 als beroepsvrijwilliger functie kanonnier Jpk.

Hij was zowel tijdens als na de dienst een toegewijde vriend en kameraad die altijd klaarstond om anderen te helpen, zijn passie was muziek , in die tijd de Punk genre.

Hij was een uitstekende kanonnier, die meerdere malen tezamen met zijn Peloton  de Challenge JPK won en de wimpel meebracht.

Bij de ontbinding van het 9 Linie in 1986 deed hij in dezelfde functie mutatie naar het 1 Grenadiers tot 1992, waarna hij mutatie deed naar het 2A in Helchteren.

Na een 8 tal maanden heeft Erik het leger verlaten en is in de burgerij beginnen werken.

Erik was ook getrouwd en heeft in Beringen gewoond, na een aantal jaren heeft Erik kanker gekregen en is hij aan die ziekte overleden in 2006

Iedereen die Erik heeft gekend zal beamen dat we in hem een zeer goede kameraad en vriend hebben verloren, hij zal in onze herinnering blijven als een steeds toffe opgewekte persoon die van het leven genoot, altijd goedgezind, maar toch ook zéér bekwaam en plichtsbewust in zijn beroeps en privé leven. (tekst Jan Pieklak,Serge Vanooteghem)