In Memoriam

Erwin Degraen

        

 

Erwin vervoegde het 9 Linie in 1980 en werd er een gewaardeerd kanonnier en volgens getuigenissen van zijn ex-collegas kon hij zich ook buiten het schootsterrein goed uit de slag trekken….Club 69? Waar hij na de ontbinding terecht gekomen is en hoe en waar zijn loopbaan zich verder ontwikkeld  heeft in niet bekend. Erwin overleed te Luik op de veel te jonge leeftijd van 46 jaar.