In Memoriam

Frans Palmans

        

 
Ik had het voorrecht als Korpsadjudant te dienen onder het bevel van Lt Kol Frans Palmans.
Zowel in het Negende als in het Kwartier liet hij mij de vrije hand om het geheel te laten draaien.

Zijn droge humor en onverstoorbaarheid waren een deel van zijn imago maar op alle gebied en door iedereen kon op hem gerekend worden. Hij was echt het type van Chef en Gentleman., nooit een woord luider dan het andere en steeds met de glimlach!

Onze goede verstandhouding en samenwerking mondde uit in een blijvende vriendschap. Vaarwel Frans!

Romain

Lt Kol Palmans was de vijfde Korpscommandant van ons Regiment sedert de heroprichting in 1975.  Hij volgde op 24 september 1982  Lt Kol SBH De Bock op. Hij voerde gedurende meer dan twee jaar het bevel over Het Negende en werd op 14 juni 1985 opgevolgd door Lt Kol SBH De Cock.

Door zijn vaderlijke houding en het respect voor zowel de Officieren, de Onderofficieren alsook de Vrijwilligers genoot Lt Kol Frans Palmans een enorme waardering voor zijn wijze van bevelvoering. Ook de dienstplichtigen zullen een meer dan positieve herinnering overhouden aan deze Korpscommandant.

Adhemar De Mare

Ik heb de kolonel Palmans gekend in 1982.  Helaas slechts een korte tijd, want het was op het einde van mijn dienstplicht. Hij is me bijgebleven als een rustig, bedachtzaam man.  Iemand waarmee je een goed gesprek kon voeren.

Albert Dewint

Lt Kol Palmns was mijn eerste CO en vanaf onze eerste ontmoeting had ik respect voor hem.
Hij was een man van zijn woord die enkel oordeel velde gebaseerd op wat hij zelf zag. Ik kom mij geen betere CO wensen.

Dank zij hem heb ik de carriere kunnen uitbouwen die ik wenste. Ik ben hem daarvoor voor altijd dankbaar!

Reginald Meirlaen