In Memoriam

Georges Marinus

             

        

 

Na een zestal jaren 5 Linie deed hij gedurende 5 jaar dienst bij de Technische
Bijstand in Zaïre en kwam dan naar het 1 Gr te Soest. Van daaruit kwam hij
als Cdt naar 9 Li om er de functie van S3 te bekleden. Na zijn mutatie naar de
Staf van het MVL bekleedde hij er verschillende functies en eindigde er zijn
loopbaan. Hij overleed in 2002..