In Memoriam

Ernest Vandevyvere

        

Ernest was een MSl in hart en ziel en steeds bereid aan alle oefeningen en sportwedstrijden deel te nemen.  Zijn direkte chefs, zowel Pl Comd als Sec Comd konden dikwijls vaststellen dat Nesten veel meer in zijn mars had dan zijn graad liet vermoeden. Steeds kon op hem gerekend worden en regelmatig was  zijn kennis van de wapens en deze van het gebruik van het terrein zeer waardevol voor  zijn medemakkers