De Oorlogen

OFFICIELE VELDSLAGEN 1914-1918
geplaatst op 2014-06-29

 WERELDOORLOG  1

We willen geen volledig verslag geven over deze oorlog maar wel en vooral aantonen waar het Negende ingezet werd en wat het er mee gemaakt heeft;Officiele lijst met veldslagen en gevechten WO1

 

In 1933 herzag de "Geschiedkundige Afdeling van de Generale Staf van het Leger" de officiele lijst met veldslagen en gevechten van de eerste wereldoorlog. Van oud naar nieuw, en met de juiste titulatuur voor de aard van de actie zag deze lijst er zo uit:

Verdediging van Luik: 4 tot 16 aug 1914

Gevecht te Vise: 4 aug 1914
Gevecht te Rhees, Gevecht te Herstal, Gevecht te Rabosee, Gevecht te Queue-du-Bois, Gevecht te Romsee, Gevecht te Sart-Tilman, Gevecht te Boncelles: 6 aug 1914


Gevecht te Halen: 12 aug 1914

Gevecht te Sint-Margriete-Houtem: 18 aug 1914

Gevecht te Grimde: 18 aug 1914

Gevecht te Aarschot: 19 aug 1914

Eerste Uitval uit Antwerpen: 24 tot 26 augustus 1914

Gevecht te Impde: 24 aug 1914
Gevecht te Weerde: 25 en 26 aug 1914
Gevecht te Hofstade-Schiplaken: 25 en 26 aug 1914
Gevecht te Haacht: 26 aug 1914

Tweede Uitval uitAntwerpen: 9 tot 13 sep 1914

Herinname van Aarschot: 9 sep 1914
Gevecht te Wijgmaal: 10 sep 1914
Gevecht te Kessel-Lo: 10 sep 1914
Gevecht te Over-de-Vaart: 11 sep 1914
Gevecht te Wakkerzeel-Hambos: 11 en 12 sep 1914


Derde Uitval uit Antwerpen: 25 tot 27 sep 1914

Gevecht te Sint-Gillis-bij-Dendermonde: 26 en 27 sep 1914
Gevecht te Lebbeke: 26 en 27 sep 1914


Verdediging  van Antwerpen: 28 sep tot 10 okt 1914

Terugtocht van Antwerpen naar de Ijzer 7 tot 14 okt 1914

Gevecht te Berlaar: 7 okt 1914


Slag van de Ijzer: 16 tot 31 okt 1914

Gevecht te Steenstrate: 22 apr tot 5 mei 1915

Gevecht te Reigersvliet: 6 maa 1918

Slag van Merkem: 17 apr 1918

Offensief van Vlaanderen: 28 sep tot 11 nov 1918

Slag van de Heuvelrug van Vlaanderen: 28 tot 20 sep 1918
Slag van Torhout-Tielt: 14 okt tot 30 okt 1918
Slag van de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie: 1 nov tot 11 nov 1918
Slag van de Schelde en het Kanaal van Terneuzen: 1 nov tot 11 nov 1918

 

Bron: REVUE Du MILITAIRE Belge, no 3, 10 juli 1933

 

 

 

 

 

De Inbreng van het NEGENDE in deze veldslagen
geplaatst op 2014-06-30

DE INBRENG VAN HET  9 LINIEREGIMENT IN DEZE VELDSLAGEN;

Wanneer op 1 Augustus het mobilisatiebevel aankwam, ging het 9e Linie van vredesvoet over tot oorlogsvoet: het werd ontdubbeld om, met zijne jongste klassen, het 9e en het 29e Linieregiment en, met de oudste klassen, het 9e Regiment vestingtroepen te vormen.

 

Te Luik, onder het bevel van Kolonel Meiser, ontvingen zij allen den vuurdoop in de tussenruimte der forten Boncelles en Embourg en in het gevecht van Sart-Tilman; de helft van het effectief bleef op het terrein en van de twee schone regimenten kon er slechts nog een gevormd worden, het 9e, dat in het geheel nog maar een effectief bereikte van 48 officieren en 2.807 manschappen.

 

Met Kolonel Flebus nam het deel aan het gevecht bij Aarschot; den 9n, 12n en 13n September onderscheidde het zich te Haacht; het verdedigde de Nete en trok zich, na den val van Antwerpen, naar de zee tot aan den IJzer terug.

 

Na deze gevechten blijven nog 26 officieren en 2458 manschappen over

 

Het schrijft in de plooien van zijn vaandel ook nog den roemvolle naam Lombardsijde en levert gevecht o. a. bij Sint-Joris, alvorens zich voor vier jaar in de loopgraven in te delven.

 

Gedurende dit tijdperk hebben er geen zeer ernstige gevechten plaats, doch onophoudelijk zijn er nachtelijke botsingen van patrouilles, verrassingsaanvallen op de ene of den andere post om krijgsgevangenen weg te kapen en inlichtingen in te winnen. Die periode was nochtans moorddadig en een der lastigste van den oorlog, want wij waren nog in het begin onzer organisatie. Hoevelen onzer dapperen zijn er gevallen in de veldgrachten van den Reigersvliet, van Oud-Stuivekenskerke, in de Verbindingsloopgraaf van de Dood, voordat onze werken ze enigszins konden beschutten! Welke diepe herinneringen hebben wij allen bewaard van de eindeloze nachten van waken en werken in die streek!

 

Onder het bevel van Kolonel Dejaiffe bezet het regiment, in 1916, de sector van Diksmuide en, van Februari tot December 1917, de meer rustige sector van Ramskapelle. In Februari 1918 wordt het naar Merkem gezonden waar de Duitsers, op 17 April, een hevige aanval uitvoeren, die ten andere flink wordt afgeslagen. De vijand was er in gelukt op een diepte van 1.800 meter in onze linies te dringen. Onze krachtige tegenaanvallen verjoegen hem uit al onze stellingen en meer dan 600 weerbare gevangenen en vijftig mitrailleusen bleven in onze handen.

 

En ziehier het laatste offensief: het 9e Linie valt den Kam van Vlaanderen aan, te Stadenberg, en verovert hem in den nacht van 29 op 30 September: het regiment wint zijn vierde vermelding op het legerdagorder.

 

Den 14n October wordt de vooruitgang voortgezet naar Sint-Pieter, Sint-Eloois-Winkel. En dan komt de terugkeer in het land: mannen, vrouwen, kinderen werpen zich om den hals van hun verlossers, gelukkig omdat het Belgen zijn, die ze van het juk van den vijand hebben verlost. De soldaten van het 9e Linie zijn de eerste die de Leie bereiken: zij zijn aldus, op twee dagen, bijna 16 kilometer vooruitgedrongen, terwijl zij gevangenen, kanonnen van alle kalibers en overvloedig materieel bemachtigden.

 

Ons regiment mag fier zijn over de volbrachte taak. Het heeft in onze geschiedenis bladzijden geschreven, die het voor eeuwig met roem zullen omstralen. Het is fier over zijne doden, over zijne verminkten, want hun offer zal niet vruchteloos zijn geweest.

 

 Huysmans Eduard was de eerste hoge officier van het 9de die sneuvelde op 5 Augustus bij Sart Tilman, samen met hem sneuvelden nog 3 onderofficieren en 29 manschappen, dit bij het eerste vuurgevecht met de Duitsers.

 

 Opgezocht door Francis Deckx

 


 

 

 

 

DE SLAG OM RABOSEE
geplaatst op 2014-07-02

Rabossee  : de eerste Belgische veldslag van wereldoorlog 1

De slag om Rabosee beslaat een der meest glorierijke bladzijden van de geschiedenis van den Grooten Oorlog in Belgie

Rabossee 5 en 6 augustus 1914

Het is het begin van de heldhaftige verdediging tegen de vijandelijke veroveraar waardoor Belgie in de ganse wereld bewonderd werd.


Aanwezige troepen :

Aanval : 27ste ,53ste  en  25ste  Inf Bde , 1 Escadron Ulanen en een groep Veldhouwitsers

Reserve : 16de Inf Bde en 2 Batterijen Mortieren

Totaal : 8000 man

Verdediging :

Een Bataljon Inf onder bevel van Majoor Clerdent van 14de Linie, Bataljon bestaande uit :

2de Cie van 9 Linie bevolen door Cdt Vandeun

1ste Cie van 14 Linie bevolen door Cdt malevez

3de  Cie van 14 linie bevolen door  Cdt Lardinois

1 Pl Genie bevolen door Lt Simons van 10 Linie

Totaal : 5 Offrn en 500 man

3 Augustus:

Bij dageraad verlaat het 9de Jupille om de sector Maas-Barchon te bezetten met de 2de Cie uiterst rechts op het plateau van Rabosee. De voorposten waren tegen de avond ingericht onder bevel van Adjudant Albert Beekman.

4 Augustus:

Rond 14 uur worden de voorposten terug getrokken en vervangen door schildwachten, dichter bij de loopgraven en de 2de Cie van het Negende werd onder bevel geplaatst van Majoor Clerdent van het 14de  Linie.

5 Augustus:

In allerhaast worden de stellingen bijgewerkt en vanaf 15 uur bombarderen de Duitsers het fort van Barchon. Een patrouille van 9 Li meldt Duitse troepen in de omgeving van de sector, zij zitten verscholen achter de hagen en bosjes voor de stellingen van waaruit ze plots aanvallen. Zij worden door het Belgisch vuur tegen gehouden behalve op de weg Jupille-Vise waar ze doordringen tot het kruispunt Quatre-Bras. Een fourier van het 14de komt van uit Wandre met een door honden getrokken mitrailleuse; deze wordt onmiddellijk opgesteld en dank deze kan de toestand rond Quatre-Bras hersteld worden en de vijand wordt terug gedreven.

Dit was het begin van de vuurdoop voor onze troepen en ook het betreuren van  de eerste gesneuvelden klaroenblazer Boogaerts van het Negende was het eerste slachtoffer maar al snel volgden anderen; Sgt Barthelemy,soldaten Streel,Ceulemans, Angave, Bugain en nog vele anderen en ook veel gekwetsten.

Bij de vijand was het een echte slachting, doden in alle houdingen, op en over elkaar  terwijl stervenden nog  soms de vuist opstaken of verwijtende kreten slaakten. Om hun aanvallers te helpen begint de Duitse Artillerie schrapnels  te verspreiden iets wat onze troepen  nog nooit gezien hadden en niet wisten hoe zich er tegen te beschermen. Dan komt de Genie in actie en bouwt een soort afdaken om toch een weinig beschutting te bieden. Dan begint ook het fort van Jupille op de Duitse Artillerie te vuren zodat deze het vuur moet staken waardoor er een stilstand komt in de strijd. Nu begint de eerste oorlogsnacht, wachten,waken, luisteren en terzelfdertijd sectie per sectie trachten te rusten, eventueel te slapen maar eerst en vooral de bewapening nazien en de reserves aanvullen. Per man worden 3 tot 400 patronen uitgedeeld en alleen het bezit daarvan geeft de strijders nieuwe moed . Lang zal de rust niet duren, vanaf 22 hr melden patrouilles Duitse wielrijders op de weg Argenteau-Dalhem  en Infanterie nadert in de richting der Belgische stellingen  waar onder een kille regen volstrekte stilte en onbeweeglijkheid bevolen wordt, dit om de stelling niet te verraden en dit zal later vruchten afwerpen. Plots gebruiken de Duitsers zware zoeklichten die vanuit Barchon het terrein voor de Belgische stellingen volledig verlichten maar de Belgen, verscholen in loopgrachten en achter de hagen ,blijven onzichtbaar wat de Duitsers aanzet om in kolonne voorwaarts te trekken. En daar zijn zij!

De Belgen horen het gestamp der botten  over de rotsige bodem en onder klaroengeschal en het roepen van Kaiser Vorwarts komen ze tot op 30 m van de Belgische stellingen van waaruit dan een volledig vuur gegeven wordt vanuit de flank geholpen door een door Adjt Beekman opgestelde mitrailleuse. De Duitsers zijn volledig verrrast en wat overblijft moet terug maar weer komen de schrapnels op onze stellingen gevolgd door nieuwe aanvallers, de ganse 25ste Duitse Brigade is in de aanval en hun overgrote aantal laat toe tot aan de prikkeldraad te komen die de Belgische stellingen afschermt. De mannen van het Negende vechten als leeuwen en geholpen door mitrailleuses van het 14de Linie slagen ze er in de Duitsers terug te dringen ondanks zware verliezen. Hoelang kunnen ze dat nog volhouden.6 Augustus:

Om 2 uur in de morgen slagen de Duitsers er in een huis in te nemen waar ze in de vensters van de verdieping mitrailleuses opstellen waarmede ze de Belgische loopgraven kunnen beschieten maar ook daar worden ze door een Mi van het 14de Linie uitgeschakeld. De ganse nacht strijden onze mannen werkelijk tot der dood want als ze in de vroege morgen toch moeten opgeven blijven er nog 19 over onder leiding van Sgt Vander Beken . Zij worden gevangen genomen maar de Duitsers zijn zo onder de indruk van dit verweer dat ze hen de eer bewijzen . Dank zij de heldenmoed van deze 9 Liniemannen geholpen door het 14de konden de Duitsers hun doel niet bereiken, namelijk doorsteken tussen Maas en Barchon.

                                                                       ***

Kolonel SBH Brassel, Comd van het 9 Linieregiment heeft de eer Sgt Vander Beken te melden dat hij vermeld werd op de dagorder van het Regiment:

De tussenruimte,plateau van Rabosee, bezettende tijdens het gevecht van 6 Augustus heeft blijk gegeven van moed en koelbloedigheid alle hoogachting en lof  waardig. De Officieren en de Eenheidsadjudant van zijn eenheid gedood of gekwetst zijnde heeft de overblijvende mannen verzameld en weerstand geboden aan veelvuldige zware aanvallen van de vijand tot hij samen met zijn kameraden gevangen genomen werd.

Deze vermelding geeft toelating tot het dragen van het Oorlogskruis met Bronzen Leeuw.

PS: Deze onderscheiding werd toegekend aan alle 19 overlevenden van de slag om Rabosee.

Citatie op de dagorder van de Natie : Het 1ste  Bn van het Negende Linie wordt vermeld op de dagorder van de Natie voor zijn heldhaftige verdediging in de sector Maas(stroomafwaarts)tot Barchon waar het op het plateau van Rabossee 85 man verloor bij de verdediging van deze sector.

                                                      ***

 

RABOSEE

Er zouden boeken nodig zijn om in detail de daden van heldenmoed weer te geven die de nacht van Rabosee hebben vervuld. We zouden er de namen lezen van alle helden want nooit heeft een troep blijk gegeven van een hoger moreel dan deze dapperen die plots, vanuit hun kalme gezinnen, in de chaos van de oorlog geworpen werden!

Er zijn namen in de geschiedenis der volkeren die zo uitzonderlijk zijn dat ze voorbestemd zijn om verder te leven in de volgende generaties. Rabosee is zo een naam

130 dappere Belgen vielen daar; de arme sukkelaars werden zo snel gedood dat ze waarschijnlijk de tijd niet gehad hebben om te begrijpen waarvoor ze streden en stierven. Hadden ze de tijd om te begrijpen dat de vrijheid van de wereld gekocht werd met hun bloed, Neen, waarschijnlijk niet.


Verliezen :

Duitsers :  Doden :  16 Officieren, 384 manschappen  Gekwetsten:zeer talrijk waaronder 600 buiten gevecht

Belgen   :   Doden :  3 Officieren en 130 manschappen waaronder 85 van 9 Linieregiment.


  


 

 

 

 

De slag om Sart-Tilman
geplaatst op 2014-07-03

De Slag om Sart-Tilman       5-6 Augustus 1914

Belgische troepen ter plaatse :

14de Regiment Vestingstroepen

9de  Gemengde Brigade : 9 Linie  : Kol Meiser 1ste Bataljon : Majoor Doneux  (4 Cies van 3 Pls)

                                                                          2de  Bataljon : Majoor Bruneel         (id)

                                                                          3de  Bataljon : Majoor Michaux        (id)

                                        29 Linie - Lt Kol Artan    met 3 Bataljons van 4 Cies met 3 Pls

                                                                                       een Cie Mi en een groep Aie

15de Gemengde Brigade : 1ste en 4de Jagers te voet  met telkens 3 Bataljons (4 Cies van 2 Pls)

                                                                                        een Cie Mi en een groep Aie

                                                                                        + een Pl Gendarmen

12de Gemengde Brigade : 12de Linie met een Bataljon en een Cie Mi

29ste Linie was een ontdubbeling  van het 9de Linie

Afkortingen:Bde = Brigade Bn =  Bataljon Cie = Compagnie Pl = Peloton Mi = Mitrailleuse

Aie = Artillerie   B = Belgische   D = Duitse

                                                                 ***

Verloop van de slag :

04 Aug:

De mannen van 9 en 14 Linie graven loopgrachten en zagen bomen af om hindernissen te plaatsen op de toegangswegen naar Bois Saint - Jean en organiseren de stellingen.

05 Aug:

De stellingen zijn bezet door het 1ste Bataljon 9 Linie min 2de Cie (zie Rabosee) en krijgt van Generaal Leman het bevel om deze te verdedigen tot het uiterste.

11 Hr: de Duitse 38ste Bde is in rust te Esneux-Poulseur waar ze vervoegd wordt door haar reserve , de 43ste Bde

11Hr50 : het 4de  Escadron van 4 Lanciers versterkt met 25 Cyclisten levert slag te Plainevaux waar de eerste slachtoffers vallen en enkele Belgen gevangen genomen worden .